Informationsteknik förvärvar Ljus & AV-teknik (LAV)

Tillför unik kompetens och erfarenhet inom professionell AV/IT teknik. Informationsteknik levererar teknik till möten och mötesplatser och är en av landets största aktörer inom ljud-, ljus- och bildteknik för den professionella marknaden.Sedan 2015 har Informationsteknik växt via strategiska förvärv och genom organisk tillväxt, förvärvet av Ljus & AV-teknik är det fjärde och senaste förvärvet. LAV, […]