Our services

How can we help you?

Experience and knowledge

Our services

Let's make AV technology easy. We offer consultations where we help you get what you need for your digital working space.

We handle planning and dialogue with interior designers and architects before every project.

​​We have certified technicians who install your meeting technology and offer you support during and after the project

We offer service subscriptions that gets your company telephone service around the clock

We offer technical training packages for your own support staff

Invest in highly functional meeting technology and let LAV help you with the financing

AV-teknik kan verka krångligt och överväldigande. Vi erbjuder konsultation där vi hjälper dig med vad ni behöver. 

När vi startar ett projekt åt en kund för vi en tidig och tydlig dialog med inredare och arkitekter.

Vi erbjuder AV installation där vi installerar din teknik samt bistår dig med support hela vägen.

Som kund hos LAV kan du teckna ett serviceavtal med oss. Vi erbjuder allt från telefonservice till jour dygnet runt.

Vi erbjuder teknisk utbildning för er supportpersonal. Vill ni ha hjälp med utbildningspaket så ordnar vi det.

Vi erbjuder flera olika finansiella tjänster för att du ska kunna använda fungerande AV-teknik. 

Digital meetings should be easy.

LAV helps you from the start with consultation, design and installation

We want to help your company into the future. Let us discuss your technical needs and visions to create tomorrow's digital meeting rooms. Our certified technicians are experts in installation and maintenance of technology. LAV creates complete solutions with integrated AV / IT technology from well-known manufacturers. Contact us for a consultation and let us help you from the start.

We are experts in - custom made solutions

We have long experience and high competence when it comes to creating complete solutions within AV / IT. Our goal is to be a leading provider of tailored technical solutions for tomorrow's digital meeting rooms. Our certified technicians will help you create scalable digital meeting spaces with room for rapid changes in the present.

Installation and integration of digital meeting technology

Vi är experter på att installera, integrera och underhålla teknisk utrustning. LAV är en märkesoberoende leverantör som endast använder sig av produkter från erkända tillverkare. Det gör att vi kan minimera risken för driftstopp som medför onödiga kostnader. AV/IT ska inte vara avancerat – vi hjälper er till rätt tekniska lösning, så att ni kan fokusera på det ni ska!

Optimize your
digital meetings with the right meeting technology

How can we help you?

Do you need to upgrade your meeting technology to keep up with the digital future? Contact us. We offer consultation, design and installation of digital meeting technology that is fully integrated into your IT environment. LAV creates complete solutions that are unique to each customer and we are there from start to finish - and even after finish if you need us!

Our technicians are certified and work according to Avixa standards. This means that we can offer our customers reliable AV / IT systems. We believe in a collaboration between AV and IT to create the best conditions in a high-functioning digital meeting room. We want our customers to get the most out of their investment.

Free quote

Get a
free quote

Take your digital meetings to the next level

Let us help you create tomorrow's digital meeting places! We offer consultation, design and installation of digital meeting and presentation technology.