Alla våra tjänster

Arkitekter & inredare

Konferensteknik kan vara snygg och funktionell på samma gång. För att nå dit har vi gärna en tidig och produktiv dialog med inredare och arkitekter. Vi är specialister på konferensteknik och förstår att arkitekter och inredare är specialister inom sina respektive områden. Vi arbetar i CAD och tillsammans kan vi anpassa tekniken till miljö, material, inredning och kundbehov. Inte tvärt om där tekniken styr allt. LAV är märkesoberoende och erbjuder allt från snygga bordsbrunnar till helintegrerade ljudsystem. Samarbetet gör att vi slipper onödiga problem och kostnader. Kunden får anpassad teknik till bra pris och arkitekter och inredare kan integrera tekniken i estetiken.