Alla våra tjänster

Vårt ansvar

Klimatansvar

För oss på LAV är sopsortering och återvinning en självklarhet. LAV är medlem i El-Kretsen vilket ger oss en kostnadseffektiv lösning av producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter samt för batterier, www.el-kretsen.se/

Vi källsorterar allt material som uppstår i ett projekt och på ett kontor. Vi samarbetar med Smart Recycling som hämtar vårt avfall och återvinner det eller donerar användbart material vidare.

 

Samhälle

LAV är sedan många år barnfadder hos Plan International. Plan arbetar för att alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda.

Plan arbetar på uppdrag av barn och utgår alltid ifrån deras behov.

Arbetet har ett särskilt fokus på jämställdhet och flickors lika villkor – då flickor hör till en av de mest diskriminerade grupperna i världen. Allt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

LAV har under åren stöttat både flickor och pojkar i olika byar, bland annat i Afrika. Vi har haft glädjen och förmånen att få se ”våra barn” växa upp och gå ut i vuxenvärlden, väl rustade för livet och inte längre i akut behov av vår hjälp. Vi har bidragit till att en by har fått en ny brunn med friskt vatten, vilket inneburit att man inte längre behöver gå långa vägar för att hämta vatten.

Vad som verkligen ligger oss varmt om hjärtat och som vi är stolta över är att vi genom att stötta Plans arbete ger barn i världen möjlighet att gå i skolan. Barn som många gånger annars skulle växa upp utan någon som helst möjlighet till utbildning.

Barnen är framtiden och på LAV tycker vi det är viktigt att värna om alla barn.

Via vår leverantör, Smart Recycling, som hjälper oss med vår återvinning stöder vi även Pant med Hjärta som skänker 100 % av returpanten till Stockholms Stadsmissions arbete för utsatta barn och unga.

Stockholms Stadsmission – Pant med Hjärta arbetar för att alla barns rättigheter ska tillgodoses och respekteras överallt i samhället. Alla barn som bor eller befinner sig i ett land har rättigheter och barnens rättigheter ska respekteras överallt i samhället, varje dag. Då de samhällsekonomiska klyftorna ökar och Stockholm är på väg att bli en alltmer segregerad stad, där trångboddheten breder ut sig, är det inte längre självklart att alla barn och unga har samma möjligheter till en rättvis och likvärdig utbildning.

Genom att stötta Stockholms Stadsmission – Pant med hjärta bidrar vi till att möjliggöra ett arbete med skolor och mötesplatser där alla barn och unga är välkomna, terapi, samtalsstöd och kollo under loven. En inkluderande miljö där varje barn och ungdom får chansen att berätta sin livshistoria, känna sig betydelsefull och få tid att utveckla trygga relationer.

Stockholms Stadsmission – Pant med hjärta står på barnens sida och kräver förändring där samhället inte lever upp till sitt ansvar – att alltid se till barnets bästa.

Detta är något vi på LAV är glada och tacksamma över att kunna var med och bidra till!